• Obsługa serwisowa
 • Obsługa serwisowa
 • Obsługa serwisowa

Usługi

Działamy na rynku hotelarskim od lat, wdrożenia naszego produktu komputerowego pozwoliło nam zapoznać się z potrzebami bardzo wielu różnych obiektów i przełożenie możliwości programu na potrzeby poszczególnych działów w danym obiekcie. Dla uzyskania pozytywnego efektu naszych oferowanych usług zapewniamy naszym Klientom naszą stałą obecność w obiekcie nie krócej niż 3 m−ce, pełen nadzór nad wdrażanym systemem i pracami pracowników.

Obsługa serwisowa, wsparcie techniczne prog. DM PLAZA®

Rzetelny serwis jest dzisiaj standardowym elementem składowym każdego profesjonalnego oprogramowania. Dlatego proponujemy Państwu podpisanie Umowy Serwisowej, dzięki której otrzymacie Państwo od Producenta oprogramowania oraz Dostawcy określone przywileje:

 • dostęp do sekcji pomocy technicznej,
 • rozszerzona gwarancja Producenta na prawidłowe funkcjonowanie użytkowanych licencji,
 • prawo do otrzymywania nowych rozwiązań w oprogramowaniu, które będą tworzone i sukcesywnie dostarczane przez producenta,
 • prawo do otrzymywania aktualizacji w ramach danej wersji, z rozszerzonymi możliwościami tworzenia nowych zestawień i raportów,
 • wyjaśnianie, weryfikację oraz rozwiązywanie i usuwanie przez zleceniobiorcę, wszelkich problemów wynikających z pracy użytkowników programu, na bieżąco,
 • na bieżąco prawo do korzystania z usług typu "hot−line" jako telefonicznego i mailowego doradztwa w rozwiązywaniu, bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania u danego użytkownika,
 • eliminacja ewentualnych błędów i edycja bieżących wyników, podczas użytkowania systemu,
 • dostęp do wszystkich akcji promocyjnych organizowanych przez Producenta oprogramowania,
 • udział w programach "lojalnościowych" obejmujących promocje cenowe oraz dostęp do wybranych usług lub konsultacji świadczonych, na specjalnych warunkach,
 • bieżące konsultacje przy obsłudze programu.

TRIARTE − www.triarte.com.pl

Wszystkie wyżej wymienione usługi są dostępne w ramach warunków podpisanej Umowy Serwisowej, która szczegółowo reguluje zasady współpracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie ( lat) w obsłudze Klienta, wszystkie kwestie związane z programem rozwiązujemy na bieżąco, służymy wsparciem przy konsultacjach dotyczących najdogodniejszego wykorzystania funkcji programu przy różnego typu bieżących wątkach przy obsłudze potencjalnego Gościa.

Zapraszamy do współpracy − Zespól TRIARTE, w imieniu firmy Katarzyna Tion Martínez, tel. kom. 789 023 256

Indywidualne zgłoszenia wsparcia technicznego

Usługi serwisowe są świadczone zarówno w formie stałej miesięcznej Umowy Serwisowej jak i obsługi indywidualnych zgłoszeń. Usługi są rozliczane jednorazowo wg obowiązującego cennika stawek godzinowych lub zawartego porozumienia.

Dla indywidualnych zgłoszeń, zakres wsparcia technicznego został rozszerzony o możliwość zdalnego połączenia się, naszego serwisu technicznego z komputerem Klienta.

Usługa pomocy zdalnej polega na świadczeniu usług serwisowych na odległość. Połączenie zdalne nawiązywane jest na żądanie Klienta i polega na udostępnieniu podglądu ekranu jego komputera jednemu z naszych serwisantów. Klient przez cały czas podłączenia widzi na swoim ekranie wszystkie czynności wykonywane przez serwisanta pomocy zdalnej.

W celu uzyskania pomocy zdalnej należy pobrać poniższą aplikację klikając na niżej podany przycisk (link):

POBIERZ Aplikację do zdalnego wsparcia

Aby skorzystać z tej aplikacji (za pośrednictwem której realizowane jest połączenie pomiędzy komputerami) komputery muszą posiadać dostęp do sieci Internet. Aplikacja nie wymaga instalacji i nie wymaga konfiguracji sieci komputerowej, Wystarczy uruchomić program, podać swój numer ID (wyświetli się na ekranie po uruchomieniu aplikacji).
Uwaga: Może zaistnieć potrzeba dodania aplikacji do wyjątków reguł Firewall i w niektórych przypadkach przed jego uruchomieniem należy wyłączyć program Antywirusowy aby jej ewentualnie nie zablokował.

W przypadku potrzeby wykonania usługi pomocy zdalnej prosimy o kontakt pod numerem tel. kom. 789 023 256

Wróć do gory