• Tłumaczenie na język hiszpański

Usługi

Działamy na rynku hotelarskim od lat, wdrożenia naszego produktu komputerowego pozwoliło nam zapoznać się z potrzebami bardzo wielu różnych obiektów i przełożenie możliwości programu na potrzeby poszczególnych działów w danym obiekcie. Dla uzyskania pozytywnego efektu naszych oferowanych usług zapewniamy naszym Klientom naszą stałą obecność w obiekcie nie krócej niż 3 m−ce, pełen nadzór nad wdrażanym systemem i pracami pracowników.

Tłumaczenie na język hiszpański

Polska dołączyła do krajów Unii Europejskiej, a tym samym poszerzyła swoje horyzonty i możliwości współpracy. Z każdym dniem przybywa do nas coraz więcej cudzoziemców, osób obcojęzycznych celem podjęcia współpracy lub odwiedzających nasz kraj.

Firma TRIARTE, ze względu na udział w branży hotelarskiej oraz pochodzenie hiszpańsko−języczne jednego z udziałowców, ma duże doświadczenie w kontaktach z obcokrajowcami i pośrednictwo w sprawach zawodowych, w redagowaniu pism, tekstów, tłumaczeniu bezpośrednim i udziale w spotkaniach.

W dziesięcioletniej kadencji istnienia, firma podejmowała działania i realizowała usługi mające na celu uczestnictwo i organizację zajęć, włącznie z prezentacją miast w Polsce (szczególnie trójmiasta) na szerokiej płaszczyźnie począwszy od działań turystycznych po prestiżowe spotkania, a w tych tłumaczenia bezpośrednie i pośrednie.

Usługi:

  • Tłumaczenie tekstów prywatnych i zawodowych
  • Tłumaczenie stron internetowych
  • Tłumaczenie pism
  • Tłumaczenie na zlecenie
  • Pośrednictwo w spotkaniach
  • Pomoc w organizacji spraw i formalności urzędowych

Chcielibyśmy Państwu zaoferować z naszej strony dyspozycyjność, profesjonalizm, zachowanie pełnej dyskrecji we wszelkich formach tłumaczeń.

Państwa zapotrzebowanie proszę zgłaszać pod numer telefonu kom.: 508 179 984.

Wróć do gory