• Usługi konsultingowe

Usługi

Działamy na rynku hotelarskim od lat, wdrożenia naszego produktu komputerowego pozwoliło nam zapoznać się z potrzebami bardzo wielu różnych obiektów i przełożenie możliwości programu na potrzeby poszczególnych działów w danym obiekcie. Dla uzyskania pozytywnego efektu naszych oferowanych usług zapewniamy naszym Klientom naszą stałą obecność w obiekcie nie krócej niż 3 m−ce, pełen nadzór nad wdrażanym systemem i pracami pracowników.

Usługi konsultingowe

Świadczymy usługi konsultingowe, które pomogą Państwu przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczeń, przy wsparciu i wdrożeniu naszego programu DM PLAZA®, udoskonalić i ustabilizować funkcjonowanie poszczególnych działów w obiekcie hotelowym, począwszy od działu Recepcji, po gastronomiczny i SPA.

Przeprowadziliśmy w czasie naszej letniej działalności restrukturyzację w wielu hotelach, modernizację w organizacji prac. Dokonaliśmy naboru personelu i z efektem satysfakcjonującym wdrożyliśmy w taki sposób program i system pracy, że przy wykorzystaniu powstałych procedur, udoskonaliliśmy funkcjonowanie poszczególnych oddziałów, tym samym kontrolę nad całym obiektem. Stworzyliśmy właściwy system raportowania, obieg dokumentów, logistyczne planowanie prac z odpowiednim podziałem kompetencji i odpowiedzialnością za poszczególne działania Osób. Nasze prace i wsparcie umożliwiły Właścicielom obiektów ustabilizować działania, a tym samym uzyskać większy efekt pracy z przełożeniem na zyski i stabilizację.

Oferujemy:

 • Analizę obiektu
 • Analizę bieżącego stanu
 • Analizę zapotrzebowania
 • Propozycję modernizacji
 • Wdrożenie systemu komputerowego
 • Opracowanie systemu pracy
 • Dobór odpowiednich osób z adekwatnymi kompetencjami do danego stanowiska
 • Opracowanie procedur postępowania
 • Opracowanie obiegu dokumentacji
 • Stworzenie systemu raportowania
 • Opracowanie kontroli nad poszczególnymi działami

Referencje:

Ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej i lojalność wobec Klientów, dla których wykonaliśmy i wdrożyliśmy usługi konsultingowe, tym samym poznając "tajemnice i zasady funkcjonowania danych obiektów", nie przedstawimy na forum listy Klientów. Obarczyliśmy umowy anonimowością, na życzenie firm z którymi podjęliśmy współpracę, natomiast jeśli będą Państwo rozważali podjęcie współpracy z nami i podejmiemy rozmowy, udostępnimy kontakty do właścicieli firm, za Ich zgodą którzy osobiście omówią i przedstawią efekty naszych działań. Sami również zadecydują o ujawnieniu siebie i ewentualnej konfrontacji.

Zapracowaliśmy na sformułowanie, które śmiało wypowiadamy "Jesteśmy profesjonalni, sumienni, efektywni, bardzo skuteczni". Nie wdrażamy w działaniach schematów ani identycznych strategii i mechanizmów, są one dopasowywane do sytuacji, którą analizujemy na zlecenie naszych Klientów.

Pozostając do Państwa usług, z wyrazami szacunku, Katarzyna Tion Martínez, tel. kom. 789 023 256

Ceny naszych usług są omawiane i ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb danego obiektu.

Wróć do gory