System "DM Plaza" System "DM Plaza"Uzupełnienie danych rejestracyjnych System "DM Plaza"
DM PLAZA® v.Edu. DM PLAZA® v.Std. DM PLAZA® v.Exc.

System DM Plaza jest własnością firmy TRIARTE - Licencjodawca. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w Umowie Licencyjnej oprogramowania DM Plaza są zastrzeżone przez firmę TRIARTE.
Licencjodawca udzieli Licencjobiorcy Licencji wyłącznie, jeśli Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie od firmy TRIARTE tj. Licencjodawcy lub autoryzowanego przedstawiciela firmy TRIARTE.
Jeśli licencjobiorca uzyskał oprogramowanie z jakiegokolwiek innego źródła, nie może zainstalować oprogramowania ani korzystać z niego.
Jeżeli oprogramowanie jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca może używać oprogramowania pod warunkiem, że posiada ważną licencję na produkt określany jako stanowiący podstawę do uaktualnienia.
Czytaj więcej...

Szanowni Klienci, formularz dotyczący "Uzupełnienia danych rejestracyjnych" systemu DM Plaza, można wypełnić On-line, wydrukować, postawić pieczątkę firmy, podpisać i przesłać faksem (numer faksu podany na formularzu) bądź e-mailem w postaci załącznika do wiadomości (po uprzednim zeskanowaniu wypełnianego formularza) na adres: lp.moc.etrairt@ofni lub pobrać, wydrukować, wypełnić, postawić pieczątkę firmy, podpisać i przesłać faksem (numer faksu podany na formularzu) bądź e-mailem w postaci załącznika do wiadomości (po uprzednim zeskanowaniu wypełnianego formularza) na adres: lp.moc.etrairt@ofni.