System "DM Plaza" Dotacje B2B na zakup programu szkolenie i wdrozenie System "DM Plaza"
Dotacje B2B na zakup programu szkolenie i wdrozenie

Informujemy iż program DM PLAZA® został wskazany przez PARP jako przykładowy możliwy do wdrożenia w zakresie B2B dla branży hotelarskiej.Do dnia 9 listopada 2012 r. potrwa konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach którego można uzyskać dotację na wdrożenie systemów automatyzujących procesy biznesowe realizowane z kontrahentami.

W ramach Działania POIG 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

W ramach konkursu można dostać dotację w wysokości do 70%. Wartość zgłaszanego projektu do 2 milionów złotych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem i dofinansowaniem programu oraz szkoleń prosimy o kontakt:
w sprawie sprzedaży programu pod numerem tel. kom. 600 294 817,
w sprawie dotacji pod numerem tel. kom. 664 141 455.

Zespół TRIARTE

Dodana 28.09.2012, 12:49 przez TRIARTE
<< wstecz

System "DM Plaza" Adaptacja programu DM Plaza do zmian podatkowych System "DM Plaza"
ADAPTACJA PROGRAMU DM PLAZA DO ZMIAN PODATKOWYCH

Szanowni Klienci,

W związku ze zmianami stawek podatku VAT planowanymi przez Ministerstwo Finansów pragniemy poinformować, że oprogramowanie DM PLAZA zostanie  przystosowane do obowiązującego prawa podatkowego.
Zespół nasz dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Państwu kontynuację pracy programu DM PLAZA w 2011 roku.
Wymagane modyfikacje zostaną wprowadzone do Państwa systemu przed 1 stycznia 2011r. Akcja wdrożeniowa rozpocznie się od 14 grudnia 2010 roku, sukcesywnie, zgodnie z ustalonym wcześniej z Państwem terminem i po dopełnieniu przez Państwa formalności/zamówienia.
Zmiany zostaną wykonane na życzenie Państwa lub w ramach stałych umów serwisowych, za dodatkową opłatą w zależności od ilość stanowisk, wersji programu  i zbioru dokumentacji jaką Państwo używacie.
Ze względu na zbliżający się termin zmian prosimy o wcześniejsze zaplanowanie operacji zmian w systemie i uzgodnienie terminu realizacji prac z nami.

Prosimy o kontakt mailowy pod adres:
k.martinez@triarte.com.pl
lub
telefoniczny pod numer telefonu
600 294 817


Pozostajemy do Państwa usług.
Z poważaniem
Zespół TRIARTE ORAZ współpracownicy firmy.

Dodana 23.11.2010, 13:28 przez TRIARTE
<< wstecz

System "DM Plaza" Nowości w DM Plaza 2005 SE System "DM Plaza"
RECEPCJA
- nowe zestawienie kontyngentów
- dopisanie nowej osoby i przeniesienie jej do grupy płatników
- dopisanie usługi na podstawie asortymentu bez prawidłowo wypełnionego cennika
- możliwość liczenia planów cenowych odrębnie dla każdej zamieszkałej osoby w pokoju
- odrębne plany cenowe dla dzieci i odrębne plany cenowe dla dorosłych
- grafik rezerwacji dla overbookingu
- rezerwacji skrytek w hotelu
- możliwość rozliczenia skrytek asortymentem dobowym
- możliwość tworzenia korekt seryjnych
- naliczanie opłaty klimatycznej dla zajęcia miejsc zamiast pokoi
- wyświetlanie rezerwacji dla miejsc zamiast pokoi
- możliwość zmienny wypełnienia grafika
- zestawienie kontyngentów dodając możliwość wyliczania prognoz
- naliczanie opłaty za depozyty
- możliwość fakturowania depozytów nie związanych z pobytem
- wygląd potwierdzeń rezerwacji
- wygląd i naliczania specyfikacji
- Wymuszenie sprawdzania planu cenowego
- Meldunek archiwalny z grafika wyświetla się tylko jako do odczytu
- przypisanie gościa z listy osób jeśli osoba ta nie została prawidłowo wybrana
- możliwość wypełniania wzorem kratek rezerwacji i pobytów, zmiany koloru tła itp.

SPRZEDAŻ
- wyświetlenie innym kolorem faktury i paragony z nieprawidłowo wypełnionymi danymi kontrahenta
- możliwość doliczenia opłaty klimatycznej dla dzieci
- dane kontrahenta związane z jego statusem są wyróżnione kolorem statusu
- możliwość zaznaczenia na dokumencie rozliczającym zaliczkę, który jej element odpowiada za rozliczenie

SPRZEDAŻ GASTRONOMICZNA
- powiadomienia wizualnego o przychodzącym rachunku
- dzielenie kolejnych rachunków na jednym stoliku
- umożliwienie definicji stołu
- możliwość przeniesienia rachunku pomiędzy zmianami
- automatyczne wylogowywanie w przypadku braku ruchu
- tworzenie stołów podrzędnych do planowania
- podgląd zdjęcia gościa klubowego
- możliwość planowania usług godzinowych
- podział asortymentów na czasowe, wykluczające czas i standardowe
- podział grup asortymentów POS na czasowe, wykluczające czas i standardowe         

ZDALNE BONOWNIKI KELNERSKIE DM Plaza CE
- możliwość czyszczenia stolików
- interfejs użytkownika
- drukowanie rachunku
- dzielenie rachunku POS na bonowniku
- powiadamianie dźwiękiem na stanowisku POS stacjonarnym w przypadku rachunku z POS CE
- poszerzono informacje o rachunku POS CE

KANTOR
- podsumowanie operacji kantoru

MAGAZYN
- opcje wyliczenia dokumentu w wartościach sprzedaży na podstawie cennika domyślnego
- dokumenty zakupu poszerzono o wartość dokumentu w cienie sprzedaży na podstawie cennika domyślnego
- liczenie foodcostu
- możliwość wybrania magazynu na dokumencie asygnaty
- tworzenie remanentu w cenach sprzedaży
- obsługa Pay TV do meldunków grupowych (meldowanie i wymeldowywanie)

PLANOWANIE IMPREZ
- filtrowanie sal konferencyjnych wg obiektów
- filtrowanie sal konferencyjnych wg typów
- statusy rezerwacji konferencji
- zablokowanie nakładania się godzin sal
- podgląd poszczególnych sal, ich rezerwacji i wykorzystania
- naliczanie sal konferencyjnych w zależności od czasu trwania, ilości dób, itp.
- Kasowanie rachunków otwartych po wejściu do konferencji
- lista pojedynczo zajętych sal konferencyjnych
- oznaczenie wykonanej rezerwacji sali
- możliwość przełączenia w tryb dzienny jak i godzinowy

ŻYWIENIE
- wyliczenie foodcost
- przeliczanie wartości kalkulacyjnej asortymentu i receptur
- przesyłanie rachunków na pokój

REHABILITACJA
- statystyki rehabilitacji
- przyporządkowywanie operatorów, rehabilitantów dla zajęć osoby
- zestawienie wykorzystanych stanowisk w obiekcie
- możliwość wydruku grafika
- wydzielony moduł Recepcja rehabilitacji
- Wydzielenie elementów planowania
- możliwość zmiany wypełnienia grafika
- sprawdzanie czy dany gość wykupił pakiet kuracyjny i ma zabiegi w pakiecie
- fakturowanie kart zdrowia
- rachunki i rozliczenia dla kas chorych (również niemieckich)
- sprawdzanie poprawności zaplanowania zabiegów
- rozliczenie zabiegów w EUR już na etapie planowania
- możliwość zaznaczania wyłączeń rehabilitantów na listach i zaznaczanie wyłączeń na grafiku
- możliwość rozdzielnej konfiguracji grafików rezerwacji i rehabilitacji
- możliwość pozycjonowania zabiegów na karcie
- drukowanie wielokrotne grafików
- wygląd grafików rehabilitantów
- sprawdzanie błędu przypisania zabiegu dla gościa
- sprawdzanie przerw rehabilitantów
- sprawdzanie poprawności naliczenia godzin rehabilitantów

SPA
- dodano planowanie na ekranie dotykowym stanowisk poszczególnych rehabilitantów
- planowanie i wybieranie usług SPA z ekranu dotykowego

ADMINISTRACJA
- typy karty hotelowej

RCP
- możliwość sprawdzania zakresu czasu pracy użytkowników zabraniana pracy w systemie poza godzinami pracy

CRM
- dopisywanie typów ankiet z poziomu ankiet

PARKING
- włączanie i wyłączanie parkingów
- rejestracja parkingów

POLE GOLFOWE
- generowanie PIN kodu dla erange
- podgląd bazy eRange POS

STATYSTYKI
- dodanie obiektów do statystyk.
- dodanie ceny średniej pokoju do raportu obłożenia.

INTERFEJSY
- blokowanie pokoi dla centrali tel.
- możliwość wymuszenia przeliczenia wartości podanej przez centralę
- wydruki oczekujące na drukarkach fiskalnych sieciowych
- naliczanie i kontrolowanie erange
- komunikacja dwukierunkowa z centralami
- rozszerzenie funkcji zdalnego taryfikatora DM Plaza
- umożliwiono wybór prędkości komunikacji z drukarką
- zamki, interface TCPIP
- informacje o kluczach z Erange
- czytanie sprzedaży Erange dla pół golfowych
- zdalny taryfikator DM Plaza
- zliczanie rachunku gościa w systemach pay TV, możliwość pracy w stanie offline

INNE
- czytanie warunków sekcji w raportach
- możliwość wyboru drukarki bonowej dla operatora
- możliwość wydruku (lub zabronienie  wydruku) dla każdego z użytkowników niezależnie od opcji asortymentu
- nowe funkcje naprawcze (m.in. zmiana daty i zmiany zafiskalizowanego dokumentu wraz z pochodnymi)
- stanowiska podglądowe
- pozycjonowanie asortymentu względem sali
- wyróżniki asortymentu jak Erange (do generowania jednorazowego pin kodu uruchomionego)
- uprawnienie zabraniające wyłączenia DM Plaza

Dodana 4.09.2007, 16:17 przez TRIARTE
<< wstecz

System "DM Plaza" Moduł Pay TV w systemie DM Plaza System "DM Plaza"
Miło nam Państwa poinformować, iż po wielu dniach testów uruchomiliśmy połączenie pomiędzy DM Plaza a systemami płatnej telewizji.
Połączenie pozwala na obsługę rachunków gościa poprzez telewizor, obsługę kanałów płatnej telewizji, gier. Możemy wraz z zameldowaniem uruchomić funkcje hotelowe systemu telewizji, wysłać wiadomości na ekran telewizora a wraz z wymeldowaniem gościa wyłączyć je i rozliczyć.

Dodana 9.08.2007, 15:20 przez TRIARTE
<< wstecz

System "DM Plaza" Forum dla Użytkowników systemu DM PLAZA System "DM Plaza"
Firma TRIARTE zaprasza Państwa do korzystania z nowego FORUM.

Postanowiliśmy wykorzystać i wdrożyć nową formę naszego FORUM z uwagi na jego większe możliwości, a tym samym stworzyć dogodniejszą formę komunikacji, która ma na celu polepszyć i rozwinąć możliwości naszej współpracy z Państwem.

Zachęcamy Państwa do szerszego wykorzystywania naszego narzędzia a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby dane oraz informacje na forum były jak najbardziej aktualne i wspierały potrzeby Państwa względem naszego produktu, jakim jest system DM Plaza.

Dodana 9.08.2007, 14:03 przez TRIARTE
<< wstecz